دنیای فوتبال و ورزش

این کانال در مورد رویداد های مختلف ورزشی واللخصوص فوتبال می باشد .

فوتبال

فوتبال

مسی فن حریف ها

مسی فن حریف ها

بارسلونایی قدرتمند

بارسلونایی قدرتمند

دوران مسی

دوران مسی

خشم وتعصب های الکلاسیکو های جذاب

خشم وتعصب های الکلاسیکو های جذاب

دنیای فوتبال

دنیای فوتبال

دلتنگ این نسل از فوتبال هستم

دلتنگ این نسل از فوتبال هستم

عمیق ترین صحنه های فوتبال

عمیق ترین صحنه های فوتبال