طب ایرانی و اسلامی

طب ایرانی و اسلامی با کمک از داروهای گیاهی و پرهیزات غذایی به درمان بیماران و کمک به افراد سالم برای اصلاح سبک زندگی میپردازد هرچند طب ایرانی با اسلامی تفاوتهایی دارند.

#خارش بدن

#خارش بدن

#دارویی برای درمان هزار بیماری

#دارویی برای درمان هزار بیماری

#چک کردن قند خون

#چک کردن قند خون

#آلزایمر

#آلزایمر

#تشخیص بیماری از روی زبان

#تشخیص بیماری از روی زبان

#گیاه عجیب در کاهش قند خون

#گیاه عجیب در کاهش قند خون

#مضرات عجیب پرتقال در سرماخوردگی

#مضرات عجیب پرتقال در سرماخوردگی

#نفخ شکم و راه درمان

#نفخ شکم و راه درمان

#عمل لیزیک

#عمل لیزیک

#افسردگی

#افسردگی