یااباصالح

یااباصالح

ابوالفضل نینواییم کن ابوالفضل کربلاییم کن

ابوالفضل نینواییم کن ابوالفضل کربلاییم کن

یا صاحب الزمان مارو هم بپذیر

یا صاحب الزمان مارو هم بپذیر

استوری مذهبی به این خوشگلی دیده بودین

استوری مذهبی به این خوشگلی دیده بودین

نماز خوندن باباها ته طنز

نماز خوندن باباها ته طنز

کلیپ قشنگیه

کلیپ قشنگیه

حجت‌الاسلام عالی/ اباصالح/گره گشای همه

حجت‌الاسلام عالی/ اباصالح/گره گشای همه

شاخه های گل یاس/خیلی برام عزیزه

شاخه های گل یاس/خیلی برام عزیزه

آنانکه قمار عشق را می بازند/ درسینه بنای حسرتی میسازند

آنانکه قمار عشق را می بازند/ درسینه بنای حسرتی میسازند

گرد حرم دویده ام منا و مروه دیده ام/ هیچ کجا برای من صحن رضا نمیشود

گرد حرم دویده ام منا و مروه دیده ام/ هیچ کجا برای من صحن رضا نمیشود

انشاءالله زودتر بیایی آقا جان

انشاءالله زودتر بیایی آقا جان