کاربر_ 3547

ریاضی هم خوشمزه است هم آسون اینجا به شما کمک می کنم از #ریاضی لذت ببری و نمره امتحانت رو ارتقا بدی ✅علی کرمی|دبیرریاضی|23سال سابقه (دوره اول متوسطه) آموزش ترفندهای ریاضی و #حل_مسئله ارتقای نمره ریاضی آزمون مدارس سمپاد(ششم) ارتباط Eitaa:@ye_loghmeh_riazi Eitaa:@karami_y99

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی ‍

یه لقمه ریاضی ‍

یه لقمه ریاضی

یه لقمه ریاضی