گوهرستان ناب

سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها

انگشتر یاقوت زرد آفریقا

انگشتر یاقوت زرد آفریقا

 انگشتر نقره یاقوت کبود

انگشتر نقره یاقوت کبود

 انگشتر یاقوت سرخ

انگشتر یاقوت سرخ

 انگشتر هفت جواهر

انگشتر هفت جواهر

 انگشتر هفت جواهر

انگشتر هفت جواهر

 انگشتر نقره عقیق سرخ

انگشتر نقره عقیق سرخ

 انگشتر یاقوت سرخ آفریقا

انگشتر یاقوت سرخ آفریقا

 انگشتر نقره زبرجد معدنی

انگشتر نقره زبرجد معدنی

 انگشتر نقره موزنایت

انگشتر نقره موزنایت

 تسبیح چشم ببر

تسبیح چشم ببر