ورزش ایران و جهان

ورزش ایران و جهان

گل دوم هلند در وقت های اضافه

گل دوم هلند در وقت های اضافه

بهترین سیو های جام 22 تا مرحله یک هشتم

بهترین سیو های جام 22 تا مرحله یک هشتم

بهترین پاس گلهای جام 22 تا مرحله یک هشتم

بهترین پاس گلهای جام 22 تا مرحله یک هشتم

بهترین گلهای جام 22 تا مرحله یک هشتم

بهترین گلهای جام 22 تا مرحله یک هشتم

گل اول انگلیس به سنگال

گل اول انگلیس به سنگال

گل دوم هلند به امریکا جام 2022

گل دوم هلند به امریکا جام 2022

گل اول هلند به امریکا جام 2022

گل اول هلند به امریکا جام 2022

تک گل کامرون به برزیل در جام جهانی 2022

تک گل کامرون به برزیل در جام جهانی 2022

گل صعود کره به مرحله بعد

گل صعود کره به مرحله بعد

انتقاد فرشاد کرمی از صحبت های سردار آزمون

انتقاد فرشاد کرمی از صحبت های سردار آزمون