دنیای فیلم و موزیک

توضیحات:دنیایی از فیلم و سرگرمی با اهنگ های شاد و متنوع

اهنگ همچو باران

اهنگ همچو باران

اهنگ دردت بجونم دلم تنگ شده واست

اهنگ دردت بجونم دلم تنگ شده واست

کلیپ خودتونو با جمله‌ی دوستت دارم گول نزنید

کلیپ خودتونو با جمله‌ی دوستت دارم گول نزنید

کلیپ طنز سرنا امینی رفیق واقعی

کلیپ طنز سرنا امینی رفیق واقعی

کلیپ هر وقت دیدی ارزش نداری جاتو عوض کن

کلیپ هر وقت دیدی ارزش نداری جاتو عوض کن

کلیپ رفیق چپ میکنم کسی چپ نگات کنه

کلیپ رفیق چپ میکنم کسی چپ نگات کنه

کلیپ گرگ ها را رام کردم سگ ها شاخ شدن

کلیپ گرگ ها را رام کردم سگ ها شاخ شدن

کلیپ طنز ریا نباشه چنین پسر پاکیم

کلیپ طنز ریا نباشه چنین پسر پاکیم

کلیپ غمگین قدرمو بدون

کلیپ غمگین قدرمو بدون

اهنگ مثلا خوشبخت شی کنار اون قد بکشی

اهنگ مثلا خوشبخت شی کنار اون قد بکشی