یا صاحب زمان ادرکنی

بصیرت و شناخت ادراک

مخالفت با اسلام است حکم سلمان رشدی را اجرا نکردن

مخالفت با اسلام است حکم سلمان رشدی را اجرا نکردن

این کلیپ را خوبه که همه ما بار ها ببینیم

این کلیپ را خوبه که همه ما بار ها ببینیم

ریاکار نادان آخر زمان

ریاکار نادان آخر زمان

هدیه به اموات و صله ارحام

هدیه به اموات و صله ارحام

بلا و طاعونی مثل داعش باید در ریشه خشکانده می شد.

بلا و طاعونی مثل داعش باید در ریشه خشکانده می شد.

حرف آخر را کی باید بزند ؟

حرف آخر را کی باید بزند ؟

سه محور اساسی و مهم در محرم و صفر

سه محور اساسی و مهم در محرم و صفر

محاصره حرم زینب سلام علیها توسط داعش

محاصره حرم زینب سلام علیها توسط داعش

خطبه امام حسین در رابطه با سلطه گری و اشرافی گری

خطبه امام حسین در رابطه با سلطه گری و اشرافی گری

فتنه گران 88 چه کارهایی که نکردند.

فتنه گران 88 چه کارهایی که نکردند.