کانال خنده باران

میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟ چون سعدی میگه: "برو کار کن، مگو چیست کار" ولی حافظ میگه: "بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین" خیلی آقایی حافظ

اصل در زدن!!!

اصل در زدن!!!

وقتی نمیخوای کرایه بدی

وقتی نمیخوای کرایه بدی

خواننده شهرضایی

خواننده شهرضایی

اینو ببین بعد شوهر کن!!!

اینو ببین بعد شوهر کن!!!

سرکاری2

سرکاری2

سرکاری1

سرکاری1

قضاوت اشتباه

قضاوت اشتباه

صدای عالی ایرانی فارسی

صدای عالی ایرانی فارسی

صدای ترکی عالی

صدای ترکی عالی

بیچاره پسرا

بیچاره پسرا