هنر دست توانمند

#بافت_انواع_بافتنی_های_کاربردی #انواع_روبان_دوزی #انواع_گلدوزی_برزیلی #لیف_اسکاج

راحت و سریع کفش بباف

راحت و سریع کفش بباف

بافت برگ برای دور کلاه

بافت برگ برای دور کلاه

بافت حلقه جادویی،بافت حلقه گرد بافی

بافت حلقه جادویی،بافت حلقه گرد بافی

بافت دایره،بافت وسط کلاه

بافت دایره،بافت وسط کلاه

کلاه طرح برگ4

کلاه طرح برگ4

شروع کلاه طرح برگ 1

شروع کلاه طرح برگ 1

پاپوش کتونی با قلاب بباف

پاپوش کتونی با قلاب بباف

گل برجسته دوزی

گل برجسته دوزی

گلدوزی برزیلی

گلدوزی برزیلی

گلدوزی برزیلی

گلدوزی برزیلی