پرورش حلزون آرایشی و بهداشتی ویتا یزد

به لطف خداوند متعال این توفیق بر ما حاصل شد که گامی در تحقق اقتصاد مقاومتی تولید محور برداریم و تأثیری در معیشت خانواده بزرگ ایرانی داشته باشم شناسه ملی: 14012516299. ثبت:2481 شما هم میتونید در این امر سهیم باشین جهت خرید @HamidReza2055

#ترانزیت_خارجی

#ترانزیت_خارجی

حمل ترانزیت با کشتی

حمل ترانزیت با کشتی

روغن آفتابگردان 100درصد خالص

روغن آفتابگردان 100درصد خالص

خاک مناسب

خاک مناسب

خاک مناسب پرورش حلزون

خاک مناسب پرورش حلزون

بستر سازی حلزون

بستر سازی حلزون

خانه ی حلزون ها

خانه ی حلزون ها

اصول و نکات پرورش حلزون

اصول و نکات پرورش حلزون

پرورش حلزون

پرورش حلزون

کلیپ خط لوله

کلیپ خط لوله