مجمع خیرین مدرسه ساز فارس

مجمع خیرین مدرسه ساز فارس- حتی با کمترین هزینه ها می توان در ساخت مدرسه برای فرزندان ایران عزیزمان مشارکت نمود. جامعه خیرین مدرسه ساز کشور. mehremadrese.ir

موسیقی خیرین مدرسه ساز

موسیقی خیرین مدرسه ساز

موسیقی عاشقان

موسیقی عاشقان

اهدای اقلام آموزشی به شهرستان های فارس

اهدای اقلام آموزشی به شهرستان های فارس

پویش ملی صحن حرم مدرسه ام

پویش ملی صحن حرم مدرسه ام

پویش ملی صحن حرم مدرسه ام

پویش ملی صحن حرم مدرسه ام

افتتاحیه آموزشگاه خیرساز در شیراز

افتتاحیه آموزشگاه خیرساز در شیراز

کلیپ تقدیر از خانواده خیر مدرسه ساز

کلیپ تقدیر از خانواده خیر مدرسه ساز

کلنگ زنی پروژه آموزشی مجتمع مادر دکتر رونقی در شیراز

کلنگ زنی پروژه آموزشی مجتمع مادر دکتر رونقی در شیراز

کلنگ زنی فرهنگسرا در شهر فسا

کلنگ زنی فرهنگسرا در شهر فسا

تیزر بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان فارس

تیزر بیست و سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان فارس